تاریخچه و معرفی شرکت تولید نیروگاه های گازی خراسان

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان شرکتی است مدیریتی ، دارای پروانه بهره برداری ، تعمیر و نگه داری (O&M) از انواع واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و در سه استان خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و خراسان شمالی فعالیت دارد. نیروگاههای تحت پوشش این شرکت در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی نصب شده حدوداً 1665 مگاوات شامل "نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ،954 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، 636 مگاوات و نیروگاه گازی قاین ، 75 مگاوات" میباشد که وظیفه تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد .فعالیت شرکت از تاریخ  1375.09.01 با اهداف تولید بهینه انرژی الکتریکی، افزایش بهره وری از طریق آموزشهای لازم و ایجاد انگیزه در پرسنل، نگهداری و تعمیرات به موقع تجهیزات نیروگاهی در دو بخش فنی و غیر فنی آغاز گردیده است.


توان قابل نصب و قابل افزایش در کل مجموعه شرکت مدیریت تولید مشتمل بر 5 واحد بخار 160 مگا واتی بوده و نهایتا توان تولیدی شرکت به 2465MW  افزایش می یابد.

 


 


این شرکت در زمینه همکاری با نیروگاههای جدیدالاحداث جهت بهره برداری و تعمیرات و آموزش پرسنل مربوطه نیز همکاری داشته است که از آن جمله می توان از نیروگاه بخاری ایرانشهر و نیروگاههای سیکل ترکیبی یزد و خوی نام برد . از ابتدای سال 1384 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام  نیشابور و در آغاز سال 1392 نیز نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد از پیکره این شرکت جدا و به صورت شرکتهای مستقل شروع به فعالیت نموده اند.

 


پیام مدیر عامل
پیام تابستان 97 مدیر عاملپیام تابستان 97 مدیر عامل
دیگر سایتها
پیام سایت
اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ؛