تاریخچه و معرفی شرکت تولید نیروگاه های گازی خراسان

فعالیت شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان از تاریخ  1375.09.01 با هدف تولید بهینه برق و افزایش بهره وری آغاز گردید. این شرکت دارای پروانه بهره برداری و تعمیر و نگه داری (O&M)  از انواع واحدهای گازی و سیکل ترکیبی می باشد که تا سال 1399 در شهرستان مشهد و از این سال به بعد در  استان خراسان جنوبی-شهرستان قاین(در محل نیروگاه شهید کاوه) فعالیت دارد. نیروگاههای تحت پوشش این شرکت در حال حاضر شامل 2 نیروگاه با مجموع قدرت نامی نصب شده حدوداً 705 مگاوات، شامل " 630 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، و 75 مگاوات نیروگاه گازی قاین" می باشد. شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با این میزان از تولید وظیفه تأمین بخشی از نیاز برق جنوب خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد.
هم اکنون 4 واحد گازی V94.2 در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و 3 واحد گازی 25 مگاواتی در نیروگاه گازی قاین در مدار تولید می باشد. 

نیروگاه شهید کاوه در 5 کیلومتری شهرستان قاین در حاشیه جاده مشهد-قاین در زمینی به مساحت 120 هکتار که بخش زیادی از آن به فضای سبز اختصاص داده شده است و آب مورد نیاز آن که از طریق حفر یک حلقه چاه (در ضلع شرقی نیروگاه) حفاری شده است تامین میگردد.

نیروگاه مذکور قابل تبدیل به سیکل ترکیبی بوده که با اجرای دو واحد توربین بخار به صورت سیکل ترکیبی درآمده و در مجموع توان تولیدی کل نیروگاه به حدود 956 مگاوت خواهد رسید.

سوخت نیروگاه های این شرکت را گاز و گازوئیل تشکیل می دهد.