تاریخچه و معرفی شرکت تولید نیروگاه های گازی خراسان

فعالیت شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان از تاریخ  1375.09.01 با هدف تولید بهینه برق و افزایش بهره وری آغاز گردید. این شرکت دارای پروانه بهره برداری و تعمیر و نگه داری (O&M)  از انواع واحدهای گازی و سیکل ترکیبی می باشد که در سه استان خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و خراسان شمالی فعالیت دارد. نیروگاههای تحت پوشش این شرکت در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی نصب شده حدوداً 1819 مگاوات، شامل "1114 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ، 630 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، و 75 مگاوات نیروگاه گازی قاین" می باشد. شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با این میزان از تولید وظیفه تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد.


هم اکنون 6 واحد گازی V94.2 و 2 واحد بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، 4 واحد گازی V94.2 در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و 3 واحد گازی 25 مگاواتی در نیروگاه قاین در مدار تولید می باشد. توان قابل نصب و افزایش در کل مجموعه شرکت مدیریت تولید مشتمل بر 2 واحد بخار 160 مگا واتی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و دو واحد بخار 160 مگا واتی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه بوده و نهایتا توان تولیدی شرکت به 2459 مگاوات  افزایش خواهد یافت.

 


 


این شرکت در زمینه همکاری با نیروگاههای جدیدالاحداث جهت بهره برداری و تعمیرات و آموزش پرسنل مربوطه نیز همکاری داشته است که از آن جمله می توان از نیروگاه بخاری ایرانشهر و نیروگاههای سیکل ترکیبی یزد و خوی نام برد . از ابتدای سال 1384 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام  نیشابور و در آغاز سال 1392 نیز نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد از پیکره این شرکت جدا و به صورت شرکتهای مستقل شروع به فعالیت نموده اند.

 


دیگر سایتها
پیام سایت