پیام سال 97 مدیر عامل
پیام سال 97 مدیر عامل
پیام سال 97 مدیر عامل

  هموطنان و همکاران گرامی 

 با توجه به وضعیت بارش و ذخیره آب پشت سدها که باعث از مدار خارج شدن نیروگاههای برق آبی شده است حدود چهار هزار مگاوات تولید برق در کشور کاهش یافته است با بکار گیری مدیریت مصرف و آموزش به فرزندان و بهینه سازی مصرف برق که با زندگی ما عجین بوده و تمامی خدمات اقتصادی، اجتماعی، حیاتی و... را تحت تأثیر دارد می‌توانیم ضمن تأمین برق مطمئن و پایدار، ‌ پیک مصرف برق امسال را با حداقل خاموشی سپری کنیم
همانگونه که مستحضرید بر اساس دستورالعمل و بخشنامه های وزارت نیرو، طرح کاهش پیک بار تابستان (در بازه ی زمانی 15 خرداد تا 15 شهریور ماه) به سه صورت زیر اجرا خواهد شد
1. طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع
 2. طرح ذخیره عملیاتی صنایع 
3. بکارگیری مولد های اضطراری در ساعات اوج مصرف 
ساعات پیک مصرف از ساعت 12 تا 16 و ساعت 20 تا 24 شب است که همکاران گرامی و مردم عزیزمان  می توانند با مدیریت مصرف در این بازه زمان ها به نوعی در راستای تولید انرژی مشارکت نمایند .در حال حاضر کشورمان با کسری تامین 6500 مگاوات برق در زمان پیک مواجه است که این کسری را باید از طریق مدیریت مصرف برای عبور از تابستان گرم و اوج پیک بار جبران کنیم و راهکار آن نیز نیروگاه مجازی به عنوان مدیریت مصرف برق است .
همکاران گرامی لازم است در راستای گذر از پیک امسال نسبت به تلاش مضاعف و شبانه روزی برای تولید مستمر و پایداری نیروگاه خود همت والا به خرج دهیم و از هرگونه فداکاری و ایثار دریغ نکرده و همیشه در صحنه و عرصه تولید حضور داشته و به ویژه در بخش بخاراز نزدیک مراقبت نماییم تا تولید برق دچار وقفه نگردد .  
                                                                       اجرکم عندا...    
                                                                        مدیرعامل

پیام مدیر عامل
پیام سال 97 مدیر عاملپیام سال 97 مدیر عامل
دیگر سایتها