نیروگاه گازی قاین

نیروگاه گازی قاین در کنار جاده قاین ـ بیرجند در فاصله 400 کیلومتری مشهد با قدرت نامی 75 مگاوات (شامل 3 توربین گازی 25 مگاواتی) در زمینی به مساحت 17/5 هکتار به منظور تأمین برق مورد نیاز منظقه و پایداری شبکه جنوب خراسان احداث که 3/5 از زمین مذکور به فضای سبز اختصاص داده شده است و آب مورد نیاز از طریق حفر یک چاه تأمین می شود.
نیروگاه گازی قاین از نوع توربین گازی می باشد و در دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول 2 واحد گازی 25 مگاواتی از نوع هیتاچی در هفتم شهریور ماه سال 1367 به مناسبت هفته دولت نصب و راه اندازی شد و در مرحله بعدی یک واحد دیگر از نوع آلستوم از نیروگاه شهید منتظرقائم کرج به قاین حمل و در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 1373 نصب و راه اندازی گردید.
سوخت مورد نیاز نیروگاه گازی قاین گاز و گازوئیل می باشد. نیروگاه گازی قاین از طریق خطوط پست 132 کیلو ولت انتقال انرژی تولیدی را به شبکه سراسری برق انجام می دهد.

 


 

هم اکنون این نیروگاه در اختیار مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان بوده و وظیفه آموزش و تربیت پرسنل تازه استخدام و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، علاوه بر تولید انرژی الکتریکی را به عهده دارد.

 

مشاهده اخبار مرتبط با نیروگاه گازی قاین


مشخصات تماس و ارتباط با نیروگاه گازی قاین

اخبار

اورهال واحدG12

تعمیرات اساسی واحد G12 نیروگاه گازی قاین با موفقیت انجام شد...

۱۳۹۶/۱۱/۲

استارت واحدها

استارت واحدها در فصل تابستان

۱۳۹۴/۴/۲۰

دیگر سایتها