اتمام بازدید دوره ای واحد یک بخار نیروگاه شیروان
۱۳۹۷/۹/۱۵ تعداد بازدید: ۴۲۹

اولین بازدید دوره ای واحد یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان انجام گردید.

به گزارش معاونت مهندسی و برنامه ریزی، براساس دستورالعمل های سازنده هر شش ماه بازدید دوره ای از واحد بخار انجام می گردد که پس از اخذ مجوز های لازم در تاریخ 12/8/97 واحد یک بخار نیروگاه شیروان از مدار خارج و در چهار گروه مکانیک، الکتریک، ابزار دقیق و بویلر بازدید مورد نظر صورت گرفت.
نهایتاً در تاریخ 27/8/97 بازدید خاتمه و آمادگی واحد بخار به شرکت مدیریت برق کشور اعلام گردید.
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها