انجام آزمایشات ادواری
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تعداد بازدید: ۴۱۷

انجام آزمایشات ادواری سالانه

آزمایشات ادواری سالانه از پرسنل حوزه ستادی، نیروگاه شهیدکاوه و شیروان طبق سنوات گذشته انجام گردید. این آزمایشات تحت نظر آزمایشگاههای معتبر سطح شهر و در محل کار انجام گردید. نتایج آزمایشات نیز برای کنترل سلامت جسمانی پرسنل در اختیار ایشان قرار گرفت.

 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها