اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا
۱۳۹۸/۴/۱۵ تعداد بازدید: ۲۶۴

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در حوزه ستادی و نیروگاهها انجام شد.

به مناسبت هفته کنترل فشار خون ، اندازه گیری فشار خون پرسنل با پیگیری امورکارکنان و درمان در محل شرکت و نیروگاههای تابعه اجرا شد و افرادی که دچار نارسایی و نیازمند به معرفی پزشک بودند، شناسایی و به مراکز درمان تخصصی راهنمایی شدند.

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها