تقدیر و تشکر از شرکت
۱۳۹۸/۷/۱۶ تعداد بازدید: ۴۶۹

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی آقای مهندس طرزطلب طی نامه ای از برگزاری موفقیت آمیز سایبری در نیروگاه شیروان تقدیر و تشکر نمودند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها