آمار و اطلاعات سال 1396
۱۳۹۷/۲/۱ تعداد بازدید: ۹۳۴

تولید 6میلیارد و 739میلیون و 823هزار کیلو وات ساعت انرژی در شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در سال 96

به گزارش معاونت مهندسی و برنامه ریزی، آمار تولید نیروگاههای تابعه بشرح زیر اعلام شد.
تولید 6 میلیارد و 739 میلیون و 823 هزار کیلو وات ساعت انرژی در شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در سال 96 از این میزان تولید مقدار 3 میلیارد و 642 میلیون و 18 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و مقدار 2 میلیارد و 960 میلیون و 640 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین و مقدار 137 میلیون و 165 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه گازی قاین تولید شده است.
این میزان تولید در حالی اتفاق افتاده است که میانگین ضریب خروج اضطراری نیروگاههای تابعه شرکت 0.28 درصد، ضریب مصرف داخلی 0.45 درصد، ضریب آمادگی 95 درصد ، ضریب بار 94 درصد و ضریب قابلیت اطمینان مولدین 99.72 درصد بوده است.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها