اطلاعات تولیدی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در سال 1395
۱۳۹۶/۱/۲۸ تعداد بازدید: ۶۹۸

اطلاعات آماری و عملکرد شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در سال اقتصاد مقاومتی - اقدام و عمل

 

مقدار تولید انرژی الکتریکی به تفکیک واحدهای تولیدی تحت نظارت شرکت در سال 1395 به شرح جدول زیر می باشد.

 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها