اخبار ، آمار و عملکرد

آمار و اطلاعات سال 1396

تولید 6میلیارد و 739میلیون و 823هزار کیلو وات ساعت انرژی در شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در سال 96

۱۳۹۷/۲/۱

اطلاعات آماری نیروگاه ها در شش ماه ابتدای سال 1396

اطلاعات آماری نیروگاه ها از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 1396

۱۳۹۶/۸/۱

اطلاعات تولیدی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در سال 1395

اطلاعات آماری و عملکرد شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در سال اقتصاد مقاومتی - اقدام و عمل

۱۳۹۶/۱/۲۸
پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها