بازدید از گروه مپنا
۱۳۹۶/۲/۳۱ تعداد بازدید: ۱۷۱۱

بازدید جمعی از کارشناسان شرکت از گروه کارخانجات مپنا

بازدید کارشناسان نیروگاه های تابعه و حوزه ستادی شرکت از گروه کارخانجات مپنا جهت آشنایی بیشتر با توانائی های ساخت داخل کشور و تبادل تجربیات در اردیبهشت ماه سال 96 صورت گرفت.

 


کارخانجات بازدید شده به شرح زیر می باشند:
1)شرکت البرز توربین
2)شرکت مواد کاران
3)شرکت توگا
4)شرکت مکو
5)شرکت پارس ژنراتور

دیگر سایتها