آغاز همکاری شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان و شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
۱۳۹۸/۱۱/۷ تعداد بازدید: ۱۳۱

جلسه همکاری و پشتیبانی بین شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان و شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

جلسه همکاری و پشتیبانی بین شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان و شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا در تاریخ ۹۸/۱۱/۷ در شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان با حضور آقای مهندس شاله مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت و آقای مهندس پری پور نماینده مپنا و دیگر مدیران طرفین برگزار شد.
در این نشست طرفین موافقت نامه اعلام داشتند که قصد دارند با تکیه بر هم افزایی، همکاری مشترک و بهره گیری از منابع و نقاط قوت، اعم از منابع انسانی، دانش فنی، تجهیزات و توان تجاری همکاری نمایند، لذا با عنایت به تخصص و توانمندی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا(MAPNA O & M) و شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان در انجام خدمات فنی و مهندسی، انجام تعمیرات اساسی واحد های نیروگاهی، تامین تجهیزات و قطعات یدکی، آموزش پرسنل، موافقت نامه به امضا طرفین رسید.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها