آمادگی کامل نیروگاه های تابعه در زمان انتخابات
۱۳۹۶/۲/۳۱ تعداد بازدید: ۷۲۳

با عنایت به برگزاری هرچه بهتر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری...

با عنایت به برگزاری هرچه بهتر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، شرکت مدیریت نیز در جهت ارائه خدمات پایدار و بدون قطع برق ترتیبی را اتخاذ نمود تا پرسنل تعمیراتی نیروگاه های تابعه آمادگی کامل را در این بازه زمانی داشته باشند.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها