آمادگی کامل نیروگاه های تابعه در زمان انتخابات
۱۳۹۶/۲/۳۱ تعداد بازدید: ۵۶۸

با عنایت به برگزاری هرچه بهتر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری...

با عنایت به برگزاری هرچه بهتر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، شرکت مدیریت نیز در جهت ارائه خدمات پایدار و بدون قطع برق ترتیبی را اتخاذ نمود تا پرسنل تعمیراتی نیروگاه های تابعه آمادگی کامل را در این بازه زمانی داشته باشند.

 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها