تشکیل کارگروه و مصاحبه آزمون ارتقای شغلی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تعداد بازدید: ۳۴۶

مصاحبه آزمون ارتقای شغلی همکاران نیروگاه های تابعه انجام شد....

به گزارش روابط عمومی، آزمون ارتقاء شغلی همکاران نیروگاه های سیکل ترکیبی شیروان و شهیدکاوه قائن در سال جاری برگزار گردید. مصاحبه این آزمون با قبول شدگان 2برابر ظرفیت در تاریخ 10و11 بهمن انجام شد.