تشکیل کارگروه و مصاحبه آزمون ارتقای شغلی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تعداد بازدید: ۲۶۸

مصاحبه آزمون ارتقای شغلی همکاران نیروگاه های تابعه انجام شد....

به گزارش روابط عمومی، آزمون ارتقاء شغلی همکاران نیروگاه های سیکل ترکیبی شیروان و شهیدکاوه قائن در سال جاری برگزار گردید. مصاحبه این آزمون با قبول شدگان 2برابر ظرفیت در تاریخ 10و11 بهمن انجام شد.

 

 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها