دعوت به مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان استخدامی 97
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تعداد بازدید: ۳۳۵

برنامه انجام مصاحبه تخصصی در روزهای پنجشنبه و جمعه (9و10اسفند) در ایستگاه های مختلف انجام شد...

به دنبال مجوز استخدامی وزارت نیرو و برگزاری آزمون استخدامی در مهر ماه 97 و پس از اعلام نتایج اولیه مراحل بررسی مدارک داوطلبان در حوزه منابع انسانی آغاز شد.
افراد دارای مدارک مرتبط با رشته های تخصصی مورد نیاز براساس نمره علمی از سوی سازمان سنجش کشور برای مصاحبه تخصصی دعوت شدند.
برنامه انجام مصاحبه تخصصی در روزهای پنجشنبه و جمعه (9و10اسفند) در ایستگاه های مختلف شامل وضعیت علمی و مهارتی، زبان، روانشناسی، گزینش و در نهایت مصاحبه تخصصی  در دو گروه مستقل انجام شد.