مسابقه قرآنی
۱۳۹۴/۶/۸ تعداد بازدید: ۲۰۶۹

مسابقه قرآنی ترنم وحی در سطح شرکت برگزار می گردد.

مسابقه قرآنی ترنم وحی در سطح شرکت برگزار می گردد.

محتوای مورد مطالعه با عنوان 30 روز 30 درس به صورا فایل PDF به پیوست و آزمون مذکور در تاریخ 1394/6/17 به صورت کتبی برگزار خواهد گردید.

 

به اطلاع می رساند مسابقه برگزار و به برندگان جوایز مربوط اهدا شد.