مسابقه قرآنی
۱۳۹۴/۶/۸ تعداد بازدید: ۱۹۵۹

مسابقه قرآنی ترنم وحی در سطح شرکت برگزار می گردد.

مسابقه قرآنی ترنم وحی در سطح شرکت برگزار می گردد.

محتوای مورد مطالعه با عنوان 30 روز 30 درس به صورا فایل PDF به پیوست و آزمون مذکور در تاریخ 1394/6/17 به صورت کتبی برگزار خواهد گردید.

 

به اطلاع می رساند مسابقه برگزار و به برندگان جوایز مربوط اهدا شد.

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها