انتصاب
۱۳۹۶/۶/۱۸ تعداد بازدید: ۹۲۵

انتصاب خانم مهندس اکرم خراسانی به عنوان مشاور امور زنان و خانواده ...

طی حکمی از سوی آقای مهندس زائر ترقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، خانم مهندس اکرم خراسانی از مورخ 96/05/28در سال 1396 با حفظ سمت به عنوان مشاور امور زنان و خانواده منصوب شدند.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها