برتری نیروگاههای شیروان و قاین در ارزیابی کشوری
۱۳۹۵/۸/۲ تعداد بازدید: ۹۹۲

به پاس قدردانی از اقدامات ارزشمند ، همکاری و هماهنگی مدیریت محترم عامل و همکاران نیروگاه های سیکل ترکیبی شیروان و شهیدکاوه درزمینه راهبری شبکه برق کشور که منجربه رتبه برتر در ارزیابی سالانه نیروگاه ها در سال 94 شد لوح تقدیر به این شرکت اهدا گردید...

 

طی جلسه ای که در محل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان با حضور آقای مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی و همچنین آقای دکتر رجبی معاون راهبری شبکه برق کشور تشکیل شد. آقای دکتر رجبی ضمن اشاره به اهمیت نیروگاه های در حال توسعه، پرداختن به نیروگاه های در حال کار را نیز مهم دانستند، ازجمله طرح مدیا در نیروگاه ها، که باعث افزایش 180 مگاوات به توان تولید کشور گردید و یا +IGV که در زمان پیک در حدود 250 مگاوات به تقویت شبکه برق کشور کمک کرد.
ایشان پایایی نیروگاهها را نیز یک میزان برای عملکرد نیروگاهها دانستند هر چند که فعلاً در ارزیابی موجود مدنظر قرار نمی گیرند ولی اطلاعات لازم در راهبری موجود هست همچنین ایجاد موارد انگیزشی را نیز مؤثر دانستند.

 


در ادامه آقای مهندس طرزطلب از تلاش همکاران نیروگاههای شهیدکاوه و شیروان، در کسب احراز رتبه اول و برتر در ارزیابی سالانه نیروگاهها در کشور قدردانی نمودند.
در پایان جلسه 2 لوح جداگانه برای نیروگاههای سیکل ترکیبی شیروان و سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین به آقای مهندس زائرترقی اهدا گردید.

 

 

 


 

 

 

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها