برگزاری جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ تعداد بازدید: ۲۴۶

جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد شرکت مدیریت با حضور مدیر عامل برگزار گردید

نشست اختتامیه اریابی عملکرد شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با حضور مدیر عامل آقای مهندس شاله، رئیس گروه ارزیابی آقای مهندس شریفی فرد و ممیزان و همکاران شرکت در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان تشکیل شد.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها