برگزاری جلسه کمیته پدافند سایبری
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ تعداد بازدید: ۱۵۱

کمیته پدافتد سایبری شرکت با حضور مدیر عامل و مدیران نیروگاه تشکیل گردید.

 کمیته راهبری پدافند سایبری با حضور مدیر عامل شرکت آقای مهندس شاله و مدیران نیروگاههای شهید کاوه قاین و سیکل ترکیبی شیروان و دیگر اعضا در تاریخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۸ تشکیل شد.
در این جلسه آئین نامه ای شامل کلیه شرح وظایف اعضا، گردش کار، در خواستهای خرید سخت افزار و نرم افزار، تجهیزات و خدمات شبکه مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه تعریف کامل پروژه سیستم طرح جامع نرم افزارهای مالی، اداری و فنی، مقایسه آنتی ویروسها ارائه شد.
آخرین مبحث جلسه امروز اختصاص سرفصل بودجه IT در سال 1399 بود

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها