توصیه های بهداشتی در جهت پیشگیری از بیماری کورونا ویروس
۱۳۹۹/۱/۶ تعداد بازدید: ۹۰

معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه فایل توصیه های بهداشتی در جهت پیشگیری از بیماری کورونا ویروس را تهیه و ارائه نموده است.

فایل پیوست توسط معاونت بهداشت امداد درمان و آموزش پزشکی سپاه تهیه شده و شامل توصیه های بهداشتی در جهت پیشگیری از بیماری کورونا ویروس می باشد.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها