حوزه ستادی شرکت
۱۳۹۴/۴/۱ تعداد بازدید: ۱۸۵۱

حوزه ستادی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با ماموریت بهره برداری و تعمیرات سه نیروگاه تابعه واقع در شهر مقدس مشهد، مدیریت انجام امورات پرسنلی، مزایده و مناقصه ها، بازسازی کالاهای مسیر داغ و ... را بر عهده دارد.

حوزه ستادی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با ماموریت بهره برداری و تعمیرات سه نیروگاه تابعه واقع در شهر مقدس مشهد، مدیریت انجام امورات پرسنلی، مزایده و مناقصه ها، بازسازی کالاهای مسیر داغ و ... را بر عهده دارد.

 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها