دیدار دو مدیرعامل
۱۳۹۵/۳/۲۶ تعداد بازدید: ۱۵۹۶

با توجه به نزدیک شدن زمان راه اندازی فاز بخار نیروگاه شیروان ، مدیرعامل شرکت آقای مهندس زائر ترقی با جناب آقای مهندس نعمتی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تولید برق نکا (نیروگاه شهید سلیمی) دیدار داشتند.

با توجه به نزدیک شدن زمان راه اندازی فاز بخار نیروگاه شیروان ، مدیرعامل شرکت آقای مهندس زائر ترقی با جناب آقای مهندس نعمتی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تولید برق نکا (نیروگاه شهید سلیمی) دیدار داشتند.
در این دیدار ، پیرامون مسائل مختلف فنی و پرسنل نیروگاه بحث و تبادل نظر و انتقال تجربه انجام پذیرفت.
همچنین نسبت به اعزام چهل نفر از نیروهای جدید الاستخدام فاز بخار شیروان برای کسب تجربه بهره برداری از سیکل ترکیبی نیروگاه نکا توافقاتی انجام شد و مقرر گردید در این زمینه نسبت به عقد قرارداد همکاری اقدامات لازم به عمل آید.
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها