آموزش اطفاء حریق در حوزه ستادی شرکت
۱۳۹۷/۵/۱۶ تعداد بازدید: ۴۶

جهت کسب آمادگی بیشتر پرسنل حوزه ستادی، آموزش اطفاء حریق در کلیه طبقات ساختمان انجام گردید.

مطابق سنوات گذشته همزمان با بررسی وضعیت سلامت و شارژ دوره ای کپسول های اطفاء حریق شرکت، آموزش اطفاء حریق در کلیه طبقات ساختمان انجام گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با تجهیزات اطفاحریق و آمادگی در مواقع ضروری است.
کارکنان ضمن آشنایی با انواع کپسولهای اطفاء حریق اعم از CO2، پودر و ...، طریقه استفاده صحیح از کپسول و حمل صحیح آن برای اطفاء حریق به تخلیه چند کپسول CO2 در هر طبقه پرداختند.

پیام مدیر عامل
پیام تابستان 97 مدیر عاملپیام تابستان 97 مدیر عامل
دیگر سایتها
مناسبت ها