اخذ پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تعداد بازدید: ۸۲۶

شرکت مدیریت نیروگاههای گازی خراسان موفق به اخذ پروانه صلاحیت بهره برداری تا سال 1400گردید...

معاونت محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعطاء پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه به شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، این شرکت را تا سال 1400 مجاز به بهره برداری از 5000 مگاوات تولید برق نمود.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها