اخذ پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تعداد بازدید: ۶۵۳

شرکت مدیریت نیروگاههای گازی خراسان موفق به اخذ پروانه صلاحیت بهره برداری تا سال 1400گردید...

معاونت محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعطاء پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه به شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، این شرکت را تا سال 1400 مجاز به بهره برداری از 5000 مگاوات تولید برق نمود.

دیگر سایتها