ارتباط مستقیم حضوری و تلفنی با مدیر عامل
۱۳۹۹/۲/۱۸ تعداد بازدید: ۳۵۲

ارتباط مستقیم حضوری و تلفنی با مدیریت محترم عامل یکشنبه ها ساعت 13:30 الی 15:30

پیام مدیر عامل
منافع سازمانمنافع سازمان 99/5/22
دیگر سایتها