برگزاری آموزش اطفاء حریق در حوزه ستادی شرکت
۱۳۹۶/۵/۲۴ تعداد بازدید: ۴۸۸

جهت کسب آمادگی بیشتر پرسنل حوزه ستادی، آموزش اطفاء حریق در کلیه طبقات ساختمان توسط نماینده شرکت پویا شرق انجام گردید.

همزمان با بررسی وضعیت سلامت و شارژ دوره ای کپسول های اطفاء حریق شرکت، موارد زیر انجام گردید:
 - آشنایی با انواع کپسولهای اطفاء حریق اعم از CO2، پودر و ...
 - طریقه استفاده صحیح از کپسول و حمل صحیح آن برای اطفاء حریق
 - شناخت انواع حریق و انتخاب کپسول متناسب با حریق
 - تخلیه چند کپسول CO2 در هر طبقه برای آموزش و نحوه استفاده.

 

 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها