برگزاری جلسه ساخت داخل اصناء
۱۳۹۶/۱۱/۷ تعداد بازدید: ۱۰۵۴

برگزاری جلسه کمیته ساخت داخل اصنا به میزبانی شرکت نیروگاههای گازی خراسان

با حمایت مدیریت عامل شرکت آقای مهندس محمدرضا زائر ترقی از ساخت داخل و رونق صنعت داخل کشور، جلسه کمیته ساخت داخل اصنا به میزبانی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی، جلسه با حضور معاونت مهندسی در محل حوزه ستادی شرکت آغاز و ضمن خوش آمد گویی، سابقه ساخت داخل شرکت و بازدید از شرکتهای داخلی مطرح شد و جلسه پس از بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف ساخت داخل با اتخاذ تصمیمات لازم به پایان رسید.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها