برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا)
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تعداد بازدید: ۷۵۵

انتخاب مهندس غلامحسین احتشام زاده به عنوان عضو هیأت مدیره اصنا ....

در روز سه شنبه 1396/11/10 و در محل نیروگاه طرشت مجمع عمومی سالیانه اصنا با حضور جمعی از مدیران عامل و نمایندگان شرکت های مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه های برق و شرکت های تعمیراتی و با حضور جناب آقای مهندس مهرداد مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و همچنین جناب آقای ربیعی بازرس قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش دبیر اصنا جناب آقای مهندس حسین مهریان از فعالیت های صورت گرفته در دو سال گذشته آقای مهندس سید محسن افتخاری ریاست هیأت مدیره به ایراد سخنرانی و ارائه دستاوردهای مهم و چالش های پیش روی انجمن صنفی نیروگاه های کشور پرداخت و حاضرین در مجمع به اتفاق آرا گزارشات ارائه شده را تصویب نمودند.
پس از آن انتخاب هیئت رئیسه مجمع صورت گرفت و از بین اعضا نفراتی برای انتخاب شدن در هیئت مدیره جدید کاندیداتوری خود را اعلام کردند و مراسم رای گیری با انجام تشریفات قانونی انجام شد و نتایج زیر بدست آمد.
آقایان: 1- سید محسن افتخاری از نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان 2- محسن نعمتی از نیروگاه نکا
3- سیامک میرزایی از نیروگاه دماوند 4- سید محمدرضا شریفی از شرکت مدیریت بهره برداری نیروگاه های مپنا
5- بهمن نیکی از نیروگاه اصفهان 6- علی نیکبخت از شرکت ایفا صنعت تابا
7- غلامحسین احتشام زاده از شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان به عنوان اعضای هیئت مدیره
و آقایان ابوالحسن شیبانی از نیروگاه طرشت و حافظ سرکاکی از نیروگاه بعثت به عنوان بازرسین هیئت مدیره انتخاب شدند.
ضمن عرض تبریک به ایشان ، توفیق روز افزون برایشان آرزومندیم.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها