برگزاری کلاس اموزشی پیشگیری از بیماری کرونا
۱۳۹۸/۱۲/۷ تعداد بازدید: ۱۱۷


برگزاری کلاس اموزشی پیشگیری از بیماری کرونا در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و شهید کاوه قاین برگزار گردید


کلاس اموزشی پیشگیری از بیماری کرونا در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 1398/12/04 و در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین در تاریخ 1398/12/06 در محل اتاق کنفرانس با حضور همکاران برگزارگردید.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها