ثبت اطلاعات شرکت
۱۳۹۸/۳/۲۲ تعداد بازدید: ۱۱۷

ثبت اطلاعات شرکت در وب سایت مادر تخصصی برق حرارتی

عطف به نامه 530/944/ص/98 مورخ 1398/02/02 مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و آمار، اطلاعات شرکت مدیریت تولید در وب سایت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی تکمیل و به روز رسانی گردید.

 

 

لینک به صفحه شرکت مادر تخصصی

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها