جلسه کمیته تحقیقات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید.
۱۳۹۸/۹/۳۰ تعداد بازدید: ۱۳۹

جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 1398.09.30 برگزار گردید.

جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور مدیر عامل شرکت تولید برق شیروان آقای مهندس بانکیان، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان آقای مهندس شاله، معاونت مهندسی و برنامه ریزی آقای مهندس مطیعی، آقای دکتر ظفرمند و امیری عضو هیات علمی دانشگاه و دیگر اعضا در تاریخ 1398.09.30 در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.
در جلسه به بررسی اولویت های پیشنهادی سال 1399 پرداخته شد و لیست  مورد تائید برای اقدامات بعدی نهایی گردید. همچنین محورهای تحقیقاتی سال آینده تصویب و نهایی شد.


 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها