منشور اخلاقی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی
۱۳۹۶/۸/۳۰ تعداد بازدید: ۲۷۶

منشور اخلاقی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی

 

به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارکنان به عنوان خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های اداری بر مبنای باورها و ارزش های اسلامی بکار گیرند، منشور اخلاقی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی ابلاغ می شود.

 

 

 

پیام مدیر عامل
پیام تابستان 97 مدیر عاملپیام تابستان 97 مدیر عامل
دیگر سایتها
پیام سایت
اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ؛