منشور اخلاقی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی
۱۳۹۶/۸/۳۰ تعداد بازدید: ۱۴۶

منشور اخلاقی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی

 

به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارکنان به عنوان خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های اداری بر مبنای باورها و ارزش های اسلامی بکار گیرند، منشور اخلاقی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی ابلاغ می شود.

 

 

 

پیام مدیر عامل
پیک تابستان 96پیام مدیر عامل برای پیک بار مصرفی برق تابستان 96
دیگر سایتها
پیام سایت
اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ؛