برگزاری دهمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ تعداد بازدید: ۱۰۰

دهمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1398/12/07 در تالار نشست های شرکت تشکیل گردید. در این نشست مدیرعامل محترم ضمن خوش آمدگویی به اعضا و مهمانان، روز مهندس را تبریک گفتند. در ابتدای نشست مدیران نیروگاه ها گزارشی از وضعیت نیروگاه را ارایه نمودند.

مشروح مصوبه های نشست به شرح زیر می باشد.
1- پیگیری مجدد اتمام پروژه های بهینه سازی سال های 96،97،98: پروژه های 96و97 برای شرکت تولید برق خراسان ارسال شده اند مقرر شد معاونت مالی پیگیری نمایند.
- پروژه های تجمیع سوخت و حفر چاه قنات در حال اجرا هستند. مقرر شد نیروگاه قاین برای خرید سخت افزار مورد نیاز پروژه تجمیع سوخت با دانشگاه بزرگمهر رایزنی نمایند.
- پروژه سیل بند نیروگاه قاین در برنامه های سال 99 معاونت مهندسی قرار گیرد.
- برای ادامه همکاری پیمانکار حفر چاه مقرر شد مدیر نیروگاه قاین طی نامه ای به ستاد اعلام نمایند.
2- خوردگی لوله های انتقال فشار گاز نیروگاه گازی قاین: مقرر شد نیروگاه قاین نسبت به ترمیم پوشش لوله در نواحی معیوب پیگیری و اقدام نمایند.
3- پروژه های مصوب سال 99 مقرر شد معاونت مهندسی با همکاری نیروگاه ها پروژه هایی که قابل انجام هستند را مشخص نمایند. هم چنین در جلسه  مشترک با مدیران عامل شرکت های تولید برق خراسان و شیروان موضوع را مطرح و تصمیم گیری نمایند.
4- مقرر شد معاونت مهندسی و برنامه ریزی در برنامه های سال99 معاونت امکان انعقاد قرارداد جداگانه برای بهره برداری از ایستگاه های کاهش فشار گاز نیروگاه های شهید کاوه و قاین مشابه قرارداد ایستگاه کاهش فشار گاز نیروگاه فردوسی داشته باشند و در جلسه مشترک با مدیران عامل شرکت های تولید برق خراسان و شیروان موضوع مطرح و تصمیم گیری نمایند.
5- مقرر شد کارکنان فنی ستاد نیز درگیر تعریف پروژه ها بشوند وهمکاری با پرسنل نیروگاه ها داشته باشند. 
6- سند راهبردی شرکت: در مورد ماموریت، ارزش ها و چشم انداز و اهداف و فعالیت های کلیدی شرکت تصمیم گیری و مقرر شد سند راهبردی در سطح نیروگاه ها برای کسب نظرهای همکاران مطرح و نتیجه تا بیستم اسفند نهایی و گزارش گردد.
7- قرارداد بهره برداری و تعمیرات خط انتقال آب سد بارزو به نیروگاه شیروان: در جلسه¬ای مشترک با مدیران عامل شرکت های تولید برق خراسان و شیروان موضوع مطرح و تصمیم گیری شود.
8- مقرر شد انجام آزمایش های دوره ای کارکنان در نشست کمیته بحران تصمیم گیری شود.
البسه استحقاقی کارکنان: نیروگاه ها استعلام های لازم برای سال جاری را به سرعت و جدیت انجام و به تایید معاونت مالی و پشتیبانی برسانند.
9- پیگیری چهارم برنامه زمان بندی عملیاتی فعالیت های سال 99: مقرر شد در تدوین برنامه ها قالب شرکت برق منطقه ای با رعایت شماره ردیف، شرح فعالیت، مسئول اجرا (شخص اجرا کننده و بخش اجرا کننده) تاریخ شروع و تاریخ پایان، مد نظر قرار گیرد. همه قسمت ها  نسبت به اصلاح و ویرایش برنامه ها براساس قالب مشخص شده (جدید) به سرعت اقدام نمایند.
10- (پیگیری دوم) مقرر شد هدف از دریافت گواهینامه های ISO در دستورکار برنامه های معاونت مهندسی قرار گیرد و نتیجه را گزارش نمایند.
11- نیروگاه  شهید کاوه نقطه نظرات اصلاحی را برای قراردادهای جاری شرکت به امور بازرگانی اعلام نمودند مقرر شد نیروگاه شیروان به سرعت نسبت به ارسال نقطه نظرات اقدام نمایند.
12- موضوع تغییر آرم، نام و اساس نامه شرکت طی نامه ای به سرپرست دفتر مجامع شرکت مادرتخصصی ارسال شد پیگیری لازم از دفتر مجامع انجام شود.
13- مقرر شد تولید نماهنگ شاخص معرفی شرکت در هفته آینده صورت پذیرد و پیگیری مستمر صدور کارت عضویت خانه کارگری انجام شود.
هم چنین رایزنی با نیروگاه ها برای مهمان سرا در شهرهای دیگر انجام شود.
14- پیگیری سوم راه کار بهینه اقتصادی برای جبران کمبود نیروی انسانی با رعایت تمام جوانب، بازنگری ساختار و چارت سازمانی و شرح وظایف و فرآیندها با کمک مدیر برنامه ریزی و با هماهنگی معاونان و مدیران نیروگاه ها ارایه گردد. لازم است از ظرفیت نیروهایی که مدرک مدیریتی دارند در سطح نیروگاه ها استفاده شود و از تجارب آنها بهره برداری گردد.
15- معاونت مهندسی و برنامه ریزی تدوین آیین نامه کمیته بحران در سطح شرکت را در دستورکار خود قرار دهند.
16-تفاهم نامه با بازرگانی آتیه : پیش نویس تفاهم نامه با آتیه در اتوماسیون برای معاونان و مدیران ارسال شده ضمن بررسی قرارداد نقطه نظرات خود را اعلام نمایند.
17- مقرر شد کمیسیون مناقصه و مزایده به طور مرتب هر دو هفته برگزار شود.
18- پیشنهاد پرداخت خدمات رفاهی و انگیزشی کارکنان در حقوق به جای شارژ کارت خرید مطرح شد؛ مقرر شد معاون مالی موضوع را از نظر این که مشکل قانونی دارد یا خیر بررسی نمایند و نتیجه را گزارش دهند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها