برگزاری دوازدهمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ تعداد بازدید: ۱۱۰

دوازدهمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 98/12/21 در تالار نشستهای شرکت آغاز گردید. در ابتدای نشست گزارشی از وضعیت نیروگاه‌ توسط مدیران نیروگاه‌ها ارایه گردید؛ مشروح مصوبه های نشست به شرح زیر می باشد.

پروژه های بهینه سازی سالهای 98:  composer  ،فیبر نوری و ...  از شرکت تولید برق شیروان پیگیری شود.
خوردگی لوله های انتقال فشار گاز نیروگاه گازی قاین: ترمیم پوشش لوله در نواحی معیوب در دست اقدام است و نیروگاه قاین نتیجه در نشست بعدی گزارش نمایند.
پروژه های مصوب سال 99 مقرر شد معاونت مهندسی با همکاری نیروگاهها پروژه هایی که قابل انجام هستند را مشخص و تعریف پروژه ها در قالب پیش گفته تدوین نمایند. همچنین در جلسه مشترک با مدیران عامل شرکتهای تولید برق خراسان و شیروان موضوع را مطرح و تصمیم گیری نمایند.
ادامه تدوین سند راهبردی باگزارش جمع بندی نظر نیروگاه‌ها: تا شنبه تمدید شد این سند در مورد ماموریت، ارزشها و چشم انداز و اهداف و فعالیتهای کلیدی شرکت است، این نسخه برای همه مدیران ارسال شده است و در نشست آتی نهایی خواهد شد.
قرارداد نگهداری و تعمیر خط انتقال آب سد بارزو به نیروگاه شیروان: ضمن پیگیری معمول از طریق شرکت آب منطقه ای در باره زمان اتمام قرارداد فعلی با پیمانکار مربوطه ، مقرر گردید در نشست مشترک با شرکت تولید برق شیروان موضوع مطرح و تصمیم گیری شود.
برنامه زمانبندی عملیاتی فعالیتهای سال 99: مقرر گردید همه معاونان و مدیران نسبت به اصلاح و تدوین نهایی برنامه‌های عملیاتی حوزه خود تسریع نمایند.
مقرر شد برای تولید نماهنگ معرفی شرکت روابط عمومی با هماهنگی حراست شرکت و نیروگاه‌ها اقدام نمایند
آیین نامه کمیته بحران: باتوجه به مکاتبه های برق حرارتی مقرر شد برای تهیه آیین نامه کمیته بحران و پدافند غیرعامل شرکت در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.
درخت واره مدیریت دانش در شبکه داخلی شرکت: مقرر شد با مسئولیت کارشناس آموزش نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات اقدام شود.
همچنین سطح دسترسی را با هماهنگی معاونت مهندسی اقدام نمایند.
بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه فردوسی: باتوجه به اعلام شرکت تولید برق خراسان مبنی بر تمدید قرارداد تا خرداد ماه سال 1399 مقرر گردید نسبت به صدور الحاقیه قرارداد اقدام شود.
بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد سال98 با مسئولیت امورکارکنان و رفاه انجام شود.
مقرر شد در نشست دوم سال آینده برای آمادگی در خرداد ماه، پیش ارزیابی انجام شود همچنین عملکرد سال 98 ارایه گردد.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها