برگزاری سیزدهمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تعداد بازدید: ۱۰۱

سیزدهمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 98/12/26 در تالار نشستهای شرکت آغاز گردید. در ابتدای نشست مدیرعامل محترم ضمن خوش آمد گویی به اعضا، برای حل مشکل یاتاقان 3 نیروگاههای شیروان و شهیدکاوه، بهره برداری شایسته ی نیروگاهها در شرایط کمبود سوخت، پرداخت بستانکاری کارکنان مانده از ماههای گذشته و تسویه حساب بدهی به اداره بیمه تامین اجتماعی و درمان و دارایی، اعمال امتیاز مدارک تحصیلی کارکنان، احداث نمازخانه و تالار نشستها که در پایان سال محقق گردید؛ از همه مدیران و کارکنان شرک

همچنین با اشاره به بازنشسته شدن آقای مهندس خرمی در پایان سال از زحمتهای ایشان تشکر کرده و آقای مهندس خالدی (مدیر امور بهره برداری نیروگاه شهیدکاوه) را به عنوان کفیل نیروگاه شهیدکاوه و گازی قاین معرفی نمودند.

در ادامه گزارش وضعیت نیروگاه‌ توسط مدیران نیروگاه‌ها ارایه گردید؛ مشروح مصوبه های نشست به شرح زیر است.
- پروژه های بهینه سازی سالهای 98: composer  ، فیبر نوری و ...  از شرکت تولید برق شیروان پیگیری شود.
امور کارکنان با همکاری معاونت مالی، پرداخت نسخه های پزشکی همکاران در روزهای ابتدایی و تعطیل سال جدید بررسی و پرداخت گردد.
قرارداد نگهداری و تعمیر خط انتقال آب سد بارزو به نیروگاه شیروان: ضمن پیگیری معمول از طریق شرکت آب منطقه ای در باره زمان اتمام قرارداد فعلی با پیمانکار مربوطه، مقرر گردید در برنامه های سال آینده کمیته غیرعملیاتی قرار گیرد.
برنامه زمانبندی عملیاتی فعالیتهای سال 99: مقرر گردید همه معاونان و مدیران نیروگاهها نسبت به برگزاری جلسه با مدیران زیرمجموعه برای دریافت نظرهای نهایی در اسرع وقت اقدام نمایند (فعالیتها با مدیران نیروگاه هماهنگ شود و بعد برای ستاد ارسال شوند، زمانبندی ها دقیقتر انجام شوند) همچنین برنامه ها از اهداف سند راهبردی شرکت ایده بگیرد و تا 99/01/16 جمع بندی نهایی شود تا در نشست 99/01/18 بررسی گردد.
مقرر شد برای تولید نماهنگ معرفی شرکت، روابط عمومی با هماهنگی حراست شرکت و نیروگاه‌ها اقدام نمایند.
آیین نامه کمیته بحران: مقرر گردید بر اساس نامهنگاریهای شرکت مادرتخصصی برق حرارتی اقدام گردد.
تهیه محلول ضدعفونی کننده توسط نیروگاه شیروان: طبق گزارش ارایه شده توسط مدیر نیروگاه باتوجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و لزوم ضدعفونی کردن معابر و مکانهای عمومی و بیمارستانها؛ باتوجه به موجود بودن کلر، با همت امور شیمی نیروگاه تزریقات این ماده بهینه سازی شده است و استفاده از آن را به حداقل در طول سال رسانده است لذا به دلیل مصرف حداقلی، ممکن است بخار موجود در رطوبت هوا باعث فساد مقدار زیادی از آن شود. از طرفی امور شیمی نیروگاه برای حداقل 2سال تامین کلر مصرفی نیروگاه را برآورد نموده است. موضوع تهیه مقداری محلول ضدعفونی کننده و اهدا به بیمارستانهای منطقه و فروش اضافه بر نیاز آن در نشست مطرح شد و مقرر گردید معاونت مهندسی موضوع را بررسی و اعلام نظر نمایند. در صورت تایید در کارگروه قیمت گذاری مطرح شود.
ایجاد درخت واره مدیریت دانش در شبکه داخلی شرکت: مقرر شد با مسئولیت امور کارکنان (کارشناس آموزش) نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات و اطلاع رسانی به نیروگاهها اقدام شود.
همچنین سطح دسترسی را با هماهنگی معاونت مهندسی مشخص نمایند.
صندوق رفاه کارکنان: برای فعال سازی صندوق در شرکت مقررگردید مدیران نیروگاهها نماینده خود را به امور کارکنان معرفی نمایند. نماینده نیروگاه قاین معرفی شد نیروگاه شیروان نسبت به معرفی نماینده به امور کارکنان و رفاه اقدام نمایند.
بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه قاین: موضوع در نشست مشترک معاونان ستاد و مدیر نیروگاه شیروان با مدیرعامل محترم شرکت تولید برق شیروان روز یک شنبه در محل نیروگاه مطرح شد مقرر گردید در نشست مشترک با شرکت تولید نیروی برق شیروان و آقایان ابراهیمیان و دانشآموز از شرکت تولید برق خراسان در ابتدای سال آینده تصمیم گیری شود.
بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد سال98 با مسئولیت امور کارکنان و رفاه انجام شود.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها