برگزاری ششمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت
۱۳۹۸/۱۱/۸ تعداد بازدید: ۱۳۷

ششمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید.

ششمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه 98/11/08 در اتاق جلسات با حضور مدیر عامل و دیگر اعضا تشکیل گردید. در این نشست مدیر عامل محترم ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر لزوم پیگیری مستمر مصوبه های نشستها، فرستادن صورت وضعیت پروژههای بهینه سازی انجام شده سال 98 و نیز پیگیری مجدانه دریافت مطالبات شرکت به علت کمبود نقدینگی و برنامه ریزی برای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع تاکید فرمودند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها