برگزاری پنجمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت
۱۳۹۸/۱۱/۲ تعداد بازدید: ۵۶۱

پنجمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید.

پنجمین جلسه شواری راهبردی در مورخ 98/11/02 در محل اتاق جلسات حوزه ستادی با حضور مدیریت عامل و مدیران نیروگاه های سیکل ترکیبی شهیدکاوه قاین و سیکل ترکیبی شیروان و سایر اعضاء برگزار شد.
این جلسه با شور و شعف حاصل از موفقیت همیاری و همکاری پرسنل  نیروگاه های قاین و شیروان و اولین دستاورد کمیته واکنش سریع در حل مشکل یاتاقان واحد 3 نیروگاه شیروان توام بود.
مهندس ناصر شاله با تشکر از این کوشش و جدیت همکاران، اصل و اساس این همکاری را دارای ارزش دانست، حتی اگر در آخر کار موفقیتی حاصل نمی شد.

 


مدیرعامل شرکت در ادامه گفت: اول اینکه ما باید در موارد دیگر نیز از این تجربه بدست آمده استفاد کنیم.
دستاورد دیگر این است که این موفقیت باعث القا خودباوری در همکاران ماشد، یعنی ما میتوانیم.
در ادامه آقای مهندس احتشام زاده سند راهبردی شرکت تا افق 1404 را ارایه و مواردی از آن به تصویب اعضا رسید.
همچنین دیگر اعضاء نقطه نظرات خود را در خصوص امور محوله ارائه نموده اند.
 

دیگر سایتها