برگزاری یازدهمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ تعداد بازدید: ۸۹

یازدهمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 98/12/14 در تالار نشستهای شرکت تشکیل گردید. در ابتدای نشست گزارش تدوین سند راهبردی شرکت توسط آقای مهندس احتشام‌زاده ارایه شد؛ مدیرعامل محترم ضمن خوشآمدگویی به اعضا، به استفاده از اهداف این سند برای تدوین برنامه‌ زمان‌بندی عملیاتی فعالیت‌های سال آینده تاکید نمودند. در ادامه گزارشی از وضعیت نیروگاه‌ توسط مدیران نیروگاه‌ها ارایه گردید. مشروح مصوبه های نشست به شرح زیر می باشد.

پیگیری اتمام پروژه های بهینه سازی سالهای 96،97: پروژه های 96و97 برای شرکت تولید برق خراسان ارسال شده اند مقرر شد معاونت مالی پیگیری نمایند. هم‌چنین به منظور تعیین تکلیف پروژه‌های دیگر که شرکت انجام می‌دهد جلسه‌ای برای هفته آینده با شرکت تولید برق شیروان هماهنگ نمایند.
پروژه های مصوب سال 99 مقرر شد معاونت مهندسی با همکاری نیروگاه ها پروژه هایی که قابل انجام هستند را مشخص نمایند. همچنین در جلسه مشترک با مدیران عامل شرکتهای تولید برق خراسان و شیروان موضوع را مطرح و تصمیم گیری نمایند.

مقرر شد کارکنان فنی ستاد نیز درگیر تعریف پروژه ها بشوند و همکاری با پرسنل نیروگاهها داشته باشند.  
ادامه تدوین سند راهبردی با گزارش جمع بندی نظر نیروگاه‌ها: در مورد ماموریت، ارزشها و چشم انداز و اهداف و فعالیتهای کلیدی شرکت تدوین شده است، مقرر گردید این نسخه برای همه مدیران ارسال گردد و تا دوشنبه آینده نظر آقایان جمع‌آوری و در نشست آتی نتیجه گزارش شود.
قرارداد بهره برداری و تعمیرات خط انتقال آب سد بارزو به نیروگاه شیروان: مقرر شد در نشست مشترک با شرکت تولید برق شیروان موضوع مطرح  گردد.
مقرر شد برای تولید نماهنگ شاخص معرفی شرکت روابط عمومی با هماهنگی حراست شرکت و نیروگاه‌ها برای دریافت مجوزهای لازم در هفته آینده اقدام نمایند.
معاونت مهندسی و برنامه ریزی نسبت به تدوین آیین نامه کمیته بحران در سطح شرکت اقدام نمایند.
تفاهم‌نامه با نیروگاه فردوسی: تفاهم‌نامه ارسالی به مپنا پیگیری شود.
تفاهم‌نامه با بازرگانی آتیه: پیش‌نویس تفاهم‌نامه نهایی شده است. اقدام‌های بعدی با شرکت آتیه انجام شود.
پیگیری ایجاد درخت واره مدیریت دانش در شبکه داخلی شرکت

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها