انتصاب
۱۳۹۶/۷/۱۰ تعداد بازدید: ۴۴۷

انتصاب آقای مهندس غلامحسین احتشام زاده به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار حوزه ستادی شرکت...

طی حکمی از سوی آقای مهندس زائر ترقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، آقای مهندس غلامحسین احتشام زاده از مورخ 96/07/01 به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار حوزه ستادی شرکت منصوب شدند.

 

پیام مدیر عامل
پیام تابستان 97 مدیر عاملپیام تابستان 97 مدیر عامل
دیگر سایتها