انتصاب
۱۳۹۶/۷/۱۰ تعداد بازدید: ۱۹۰

انتصاب آقای مهندس غلامحسین احتشام زاده به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار حوزه ستادی شرکت...

طی حکمی از سوی آقای مهندس زائر ترقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ، آقای مهندس غلامحسین احتشام زاده از مورخ 96/07/01 به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار حوزه ستادی شرکت منصوب شدند.

 

پیام مدیر عامل
پیک تابستان 96پیام مدیر عامل برای پیک بار مصرفی برق تابستان 96
دیگر سایتها
پیام سایت
اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ؛