اولین نشست هم اندیشی کارشناسان محیط زیست نیروگاههای استان خراسان
۱۳۹۶/۴/۲۴ تعداد بازدید: ۵۴۰

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بین نیروگاههای استان خراسان نشستی در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید.

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بین نیروگاههای استان خراسان نشستی در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار گردید.
این جلسه جهت بررسی ، پیگیری و جمع بندی مسائل زیست محیطی نیروگاههای خراسان برگزار گردید و کارشناسان و مسئولین محیط زیست حوزه ستادی و نیروگاههای تابعه به نمایندگی از شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان حضور یافتند.
در ابتدای جلسه جناب آقای حمیدرضا پورسلطانی مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق خراسان ضمن تاکید بر اه‍میت مساله زیست محیطی نیروگاهها؛برگزاری این نشست های هم اندیشی راجهت انسجام بخشی مسائل مرتبط با محیط زیست و هماهنگی با ارگانهای نظارتی را مهم دانسته و عنوان کردند هدف ما برنامه ریزی برای حداکثر کردن تولید انرژی برق با کمترین آسیب به تاسیسات نیروگاه و محیط زیست می باشد.

اهم موارد مطرح شده در این جلسه:
1. آشنایی و ارتباط نزدیک تر کارشناسان محیط زیست نیروگاهها با یکدیگر
2. بررسی وضعیت زیست محیطی نیروگاهها
3. وضعیت پالایش دود و فاضلاب در نیروگاه
4. دوره زمانی تست های زیست محیطی در نیروگاه
5. موارد مصرف فاضلاب تصفیه شده در نیروگاه
6. شرکت های معتمد محیط زیست برای تست های دود و فاضلاب
7. بررسی مصرف آب خام نیروگاهها (با ارائه آخرین آمار آب مصرفی نیروگاه)
8. ارتباطات نیروگاهها با ادارات محیط زیست
9. بررسی وضعیت موجودی روغن های اسکارل در نیروگاهها
10. بررسی وضعیت امحاء مواد زائد جامد
11. بحث در مورد محاسبات اندازه گیری Nox و Sox  خروجی دودکش نیروگاهها

در خاتمه مقرر شد این جلسات بصورت منظم و دوره ای برگزار گردد و به منظور تعامل و همکاری جهت حفظ محیط زیست جلسه ای با حضور مدیران و کارشناسان ادارات محیط زیست خراسال شمالی، رضوی و جنوبی در آینده برگزار گردد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها