تولید انرژی پاک خورشیدی در شرکت
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تعداد بازدید: ۱۰۶۲

تولید 11000 کیلووات ساعت انرژی پاک خورشیدی در شرکت

انرژی خورشیدی بعنوان انرژی پاک، در دسترس و قابل استفاده در کشور ایران می باشد که شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان به عنوان یک شرکت تولید کننده انرژی برق، با نصب پنل های خورشیدی در حوزه ستادی مجموعاً 11000 کیلووات ساعت انرژی پاک از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی تا پایان سال 1395 تولید و به مصرف کننده شهری تحویل داده است.

همچنین نصب پنل خورشیدی در نیروگاه های تابعه شرکت نیز جزء برنامه های سال آتی می باشد.