نشست هماهنگ تدوین سند نیروی انسانی
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ تعداد بازدید: ۲۹۱

نشست هماهنگ تدوین سند نیروی انسانی چند شرکت مدیریت تولید در حوزه ستادی شرکت

 طی اطلاع واحد روابط عمومی، مورخه ۹۸/۱۰/۱۸ نشستی جهت نهایی کردن تدوین سند نیروی انسانی شرکت های مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، سیستان و بلوچستان و یزد با حضور معاونین منابع انسانی شرکت های مذکور و آقای اشتیاقی معاون محترم مدیر کل دفترتوسعه منابع انسانی و آموزش صنعت در محل ستاد شرکت برگزار گردید.
در این نشست که از ساعت ۸ صبح تا الان ادامه داشت سند نیروی انسانی نهایی شد و برای ارائه به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی برای اقدامات بعدی آماده گردید

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها