شرکت در مسابقات شطرنج سراسری وزارت نیرو
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تعداد بازدید: ۳۵۳

تیم شطرنج شرکت در مسابقات شطرنج برادران شرکت کرده و مقام کسب نمودند

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها