شرکت در مسابقات شطرنج سراسری وزارت نیرو
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تعداد بازدید: ۱۹۱

تیم شطرنج شرکت در مسابقات شطرنج برادران شرکت کرده و مقام کسب نمودند

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها