شرکت در مسابقات شطرنج سراسری وزارت نیرو
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تعداد بازدید: ۷۳

تیم شطرنج شرکت در مسابقات شطرنج برادران شرکت کرده و مقام کسب نمودند

مسابقات شطرنج سراسری وزارت نیرو از 29 آذر الی 4 دی ماه با حضور 32 تیم و 204 شرکت کننده در همدان برگزار شد که رویاروئی ها در هفت دور به روش سوئیسی بر روی چهار میز انجام گرفت.
در پایان مسابقات آقای جواد لشکریان و حسین شیخی همکاران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به مقام سوم نائل آمدند.

 

 

 


 

پیام مدیر عامل
پیام سال 97 مدیر عاملپیام سال 97 مدیر عامل
دیگر سایتها