شرکت در مسابقات شطرنج سراسری وزارت نیرو
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تعداد بازدید: ۲۴۰

تیم شطرنج شرکت در مسابقات شطرنج برادران شرکت کرده و مقام کسب نمودند

دیگر سایتها