فوتسال داخل سالن همکاران ستاد
۱۳۹۴/۸/۱۴ تعداد بازدید: ۱۶۶۰

فوتسال داخل سالن در راستای فعالیتهای ورزشی همکاران علاقه مند حوزه ستادی شرکت برگزار می شود.

با عنایت مدیریت محترم عامل و  پیگیری رابط ورزشی و روابط عمومی شرکت، برای کلیه همکاران علاقه مند به ورزش های گروهی، سالن فوتسال هماهنگ شده است و طبق برنامه ریزی مشخص و هفته ای یک جلسه در اختیار همکاران می باشد.

 

 

 

 

تاریخ خبر: 1394/08/14

دیگر سایتها