کسب رتبه سوم توسط شرکت
۱۳۹۸/۵/۷ تعداد بازدید: ۲۹۳

کسب رتبه سوم تیم والیبال شرکت در مسابقات سراسری والیبال برادران وزرات نیرو