کسب مقام چهارم در پنجمین دوره مسابقات داخلی شطرنج کارکنان صنعت آب و برق
۱۳۹۶/۸/۱ تعداد بازدید: ۴۲۵

پنجمین دوره مسابقات شطرنج کارکنان صنعت آب و برق در 18و19 مهرماه با حضور 7 تیم به تعداد 31 شرکت کننده در مشهد برگزار شد...

پنجمین دوره مسابقات داخلی شطرنج کارکنان صنعت آب و برق در 18و19 مهرماه با حضور 7 تیم به تعداد 31 شرکت کننده در مشهد برگزار گردید و شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان توانست در رده تیمی به مقام چهارم و در رده انفرادی توسط آقای جواد لشکریان مقام سوم را کسب نمایند.

 


اعضای تیم: آقایان لشکریان، علیزاده، قلی نژاد و شیخی

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها