بازدید از دفتر پایگاه بسیج شهیدکاوه
۱۳۹۷/۳/۲۳ تعداد بازدید: ۶۹۷

مقارن با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) سرهنگ کمالی فرمانده بسیج کارمندی سپاه پاسداران امام رضا (ع) باتفاق سرگرد حسینی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهید عباسپور از دفتر پایگاه شهید کاوه بازدید بعمل آوردند...

     به گزارش فرمانده پایگاه بسیج شهیدکاوه، مقارن  با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) سرهنگ کمالی فرمانده بسیج کارمندی سپاه پاسداران امام رضا (ع) باتفاق سرگرد حسینی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهید عباسپور از دفتر پایگاه شهید کاوه شرکت مدیریت نیروگاههای گازی خراسان بازدید بعمل آوردند. ابتدا مهدی نگهبان فرمانده پایگاه گزارشی از عملکرد پایگاه متشکل از آمار، روند تغییر کد پرونده و چگونگی ارتقاء همکاران بسیجی ارائه داد.
در ادامه جناب سرگرد حسینی از سرعت روند تکمیل پرونده ها و صدور احکام در اعضای شورای پایگاه و افزایش رشد جذب نیروی پایگاه تشکر و قدر دانی کرد.
     محمدرضا زائر ترقی مدیر عامل شرکت نیز ضمن خوش آمدگویی ، نحوه شروع به کار و تاسیس شرکت را توضیح داد. سپس وی به بیان چگونگی کار واحدهای گازی پرداخت. در خاتمه وی ابراز داشت با توجه به شروع پیک بار در تابستان و کمبود بارندگی در امسال عملکرد بسیجی همکاران و خانواده هایشان با مصرف بهینه و اشاعه این فرهنگ کمک خواهد کرد که بحران امسال را پشت سر بگذاریم.
     سپس جناب سرهنگ کمالی از همکاری و هماهنگی مدیر پایگاه شرکت با حوزه قدردانی نمود. وی از چگونگی استفاده از نیروهای بسیجی در زمینه همکاری و کمک این نیروها در روند تولید نیروگاه ها پرداخت.
در خاتمه توسط سرهنگ کمالی فرمانده بسیج کارمندی سپاه امام رضا (ع) طی لوحی از حمایت و پشتیبانی آقای مهندس زائر ترقی در انجام برنامه های سال 96 پایگاه مقاومت بسیج شرکت مدیریت تقدیر بعمل آمد. همچنین طی حکم دیگری از فرمانده پایگاه بسیج شرکت که جزو پایگاه های برتر سال 96 شناخته شده بود، تقدیر به عمل آمد.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها