برگزاری جلسه مدیر عامل با فرمانده بسیج برق منطقه ای خراسان
۱۳۹۸/۹/۲۲ تعداد بازدید: ۱۴۳

گفتگوی دوستانه آقای مهندس محمودی فرمانده بسیج شرکت برق منطقه ای خراسان با آقای مهندس شاله مدیر عامل شرکت

حضور مهندس محمودی فرمانده بسیج شرکت برق منطقه ای خراسان و چند تن از معاونین بسیجی ایشان در شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان و جلسه ای با مدیر عامل شرکت آقای مهندس شاله.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها