پیام مدیر عامل
۱۳۹۹/۱/۷ تعداد بازدید: ۱۶۲

تولید برق پایدار به عنوان صنعت زیربنایی، همواره از دیگر صنایع مهم‌تر و در شرایط فعلی بسیار مهم‌تر می باشد.

سلام و سپاس
تولید برق پایدار به عنوان صنعت زیربنایی، همواره از دیگر صنایع مهم‌تر و در شرایط فعلی بسیار مهم‌تر و در حال حاضر کاری فداکارانه و جهادی است و باید همکاران پر تلاش ما بدانند که تولید برق با کار شرکت‌های خدماتی و یا دیگر صنایع قابل مقایسه نیست. کاهش نفر برای نیروگاه‌های ما که خود با کمبود نیرو مواجه هستند؛ بسیار خطرناک است و همه ی ما به ویژه مدیران و کارشناسان عزیز باید به اهمیت و حساسیت موضوع واقف باشند.


ناصر شاله
مدیر عامل

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها